Gerçek ve Tüzel kişi kavramı

By | 2009-10-19
Gerçek ve Tüzel kişi kavramı

Kişiler hukuki yönden ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

Tüzel kişiler, cinsiyet, yaş ve hısımlık gibi yaratılış gereği insana özgü vasıfları bulunmaz. Ancak, sözleşme veya kanunla kurulmuş olan ve bütün haklan kullanan, borç altına giren kişilerdir.

Tüzel kişi, başlı başına bir varlığa sahip olmak üzere kurulan, sicile kayıt ettirilen dernekler, şirketler (kollektif, adi komandit, hisseli komandit, limited, anonim, kooperatif şirketler) ile kendilerine ait özel bir varlığı, belirli bir amacı bulunan kuruluşlar, kanun ve yönetmeliklerine göre kurulan (sosyal sigortalar kurumu, belediyeler, özel idareler gibi) kamu kuruluşlarıdır.

Tüzel kişiler, gerçek kişilerde olduğu gibi bütün haklarını yetkili organları veya yetkili organların yetki verdiği temsilcileri aracılığıyla kullanır ve borç altına girebilirler.

Gerçek kişinin tasarruf ehliyeti: Bankalarda işlem yapacak gerçek kişilerin tasarruf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Bir gerçek kişinin tasarruf ehliyetine sahip olabilmesi için;

Reşit olması,
Mümeyyiz olması,
Mahcur olmaması gerekir.

Reşit veya mümeyyiz olmayan veya mahcur olan bir gerçek kişi ile yapılacak her türlü işlem, hukuken geçerli bir işlem olmaz. Bu kişiler ancak, kanuni vekilleri (veli, vasi, kayyum) aracılığı ile tasarrufta bulunabilirler.

User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending
Kategori: Banka | Sigorta | Etiketler: | 223 görüntüleme

About Yazar

Özel bir bankada 11 sene özel portföy yönetmenliği yaptım. Mesleki uzmanlık alanım olan bankacılık ürün ve hizmetleri hakkında mümkün olduğu kadar sorularınıza yanıt verecek konulara değiniyorum. Tabi ki sadece bu konularda değil, ilgi alanıma giren diğer konulara da yer veriyorum. Benimle iletişime geçerseniz sizlerin sorularına da yanıtlar bulabilirim. Araştırmacı bir yapıya sahibim. Ama takdir edersiniz ki, sizlerden dönüş alamazsam doğru yolda ilerlediğimi düşünerek mevcut konularda yazılar paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerin de katılımlarınızı bekliyorum.